Se v izparilniku eterična olja res pregrevajo in uničijo?

Včasih priljubljeni keramični izparilniki so v zadnjih letih padli v precejšnjo nemilost. Ne le da so jih izpodrinili lepi in priročni električni difuzorji, obtoženi so bili tudi, da se v njih eterična olja pregrevajo in uničijo. 

Toplota res ni prijateljica eteričnih olj in shranjevanje na hladnem mestu nam pomaga ohraniti njihovo kakovost. Vendar to ne velja, če jih želimo razpršiti v prostor. Eterična olja so lahkohlapne snovi, ki pobegnejo v zrak že pri sobni temperaturi. Ravno zato lahko nakapljamo kapljico, dve, tri kar na papirnat robček, vato, filc ali kos gline in v svoji bližini ustvarimo prijetno atmosfero.

Kaj pa se zgodi, ko nakapljamo eterična olja v posodico z vodo na vrhu izparilnika in spodaj prižgemo čajno svečko? Se res pregrevajo? Ker dovajamo toploto, eterična olja hlapijo še hitreje in bi večinoma izhlapela še preden bi zavrela voda, v katero smo jih nakapljali. Tako niti nimajo priložnosti, da bi se kakorkoli pregrevala, saj večina spojin prej pobegne v zrak! 

izparilnikr

Vpliv temperature v aroma lučki (aroma lamp) na eterična olja so raziskali Oberhofer in sodelavci že pred dvajsetimi leti. Določili in primerjali so sestavo eteričnih olj v steklenički, sestavo hlapov pri sobni temperaturi, sestavo hlapnega dela, ko so segreli izparilnik na 65°C in po tem, ko je izhlapelo 50% EO. V raziskavi niso zaznali nobenih znanih škodljivih hlapnih spojin in zaključili, da so izparilniki primerni za uporabo v aromaterapiji (Oberhofer in sod., 1999).

Verjetno ste pri uporabi izparilnika opazili, da vonj v prostoru ni čisto enak kot pri uporabi difuzorja. Razlika ni posledica prežganosti ali uničenosti eteričnih olj. Vzrok tiči v načinu delovanja enega in drugega ter v naravi spojin.

Ultrazvočni difuzor s pomočjo visokih frekvenc vodo razprši v drobne kapljice, ki imajo lahko v premeru zgolj 1 mikrometer in se kot meglica sproščajo iz naprave. V teh kapljicah so ujete učinkovine eteričnih olj v razmerju, kot so prisotne v steklenički.

Pri izparilniku se učinkovine sproščajo v zrak glede na hlapnost. Najbolj hlapni so monoterpenski ogljikovodiki, kot je npr. limonen v citrusih, medtem ko so seskviterpeni večji in izhlapevajo počasneje, zato je vonj v prostoru lahko malo drugačen kot pri uporabi ultrazvočnega difuzorja. 

Z diferencialnim sproščanjem dišavnih molekul se veliko ukvarjajo v parfumeristiki. Čeprav evaporacija eteričnih olj ni tako raziskana, nekaj podatkov vseeno obstaja. Spreminjanje sestave hlapov pri uporabi izparilnika so raziskali že omenjeni Oberhofer in sodelavci (1999), Francis in sodelavci (2014 in 2015) pa so raziskovali diferencialno evaporacijo eteričnih olj različnih vrst met in citrusov. Ugotovili so, da spojine, ki imajo podobno molekulsko maso, hlapijo v zaporedju monoterpenski ogljikovodiki – ketoni in aldehidi – alkoholi, šele nato se pridružijo estri in seskviterpeni. Ker se relativna zastopanost učinkovin v zraku spreminja s časom, tudi vonj zaznamo drugače kot iz stekleničke ali difuzorja. 

Ne obnašajo pa se vsa eterična olja enako. V raziskavi kinetike evaporacije eteričnih olj in izoliranih učinkovin so Duce in sodelavci (2017) ugotovili, da eterično olje sivke hlapi malenkost hitreje kot eterično olje žajblja, pri obeh je polovica eteričnega olja izhlapela med 50 in 75 °C v manj kot 15 minutah (odvisno od načina segrevanja).

Tako difuzorji kot izparilniki imajo svoje prednosti in slabosti. Čeprav je izbira enega ali drugega velikokrat le stvar osebnih preferenc in trenutnega razpoloženja, se nam pri uporabi izparilnika s primerno količino vode ni treba bati, da bomo uničili svoja dragocena olja.

VIRI:

Oberhofer, B., Nikiforov, A., Buchbauer, G., Jirovetz, L., & Bicchi, C. (1999). Investigation of the alteration of the composition of various essential oils used in aroma lamp applications. Flavour and fragrance journal, 14(5), 293-299.

Francis, G. W., & Stusdal, T. K. (2014). Differential evaporation of aromatherapy mint oils. Air Quality, Atmosphere & Health, 7(4), 481-487.

Francis, G. W., & Bui, Y. T. H. (2015). Changes in the composition of aromatherapeutic citrus oils during evaporation. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2015.

Duce, C., Ciprioti, S. V., Spepi, A., Bernazzani, L., & Tinè, M. R. (2017). Vaporization kinetic study of lavender and sage essential oils. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 130(1), 595-604.