Uporaba eteričnih olj v Sloveniji: rezultati

Končno so tukaj rezultati spletne ankete, ki nam dajejo vpogled v navade Slovencev pri uporabi eteričnih olj.

Anketo, ki je bila odprta od sredine decembra do sredine januarja, je izpolnjevalo 350 oseb, v celoti izpolnjenih pa je bilo 241 anket. Ker odgovori na vprašanja niso bili obvezni, je na različna vprašanja odgovorilo različno število oseb, kar je navedeno v oklepaju (n = število oseb, ki so odgovorile na vprašanje).

Koliko Slovencev uporablja eterična olja, še ne vemo, ker bi morala biti raziskava izvedena na reprezentativnem vzorcu prebivalcev. Vsi rezultati se tako nanašajo na uporabnike, ki so izpolnili anketo, in ne na vse Slovence. Zaradi načina izvedbe ankete moram seveda opozoriti, da so rezultati nagnjeni k uporabnikom interneta in družbenih omrežij in ne predstavljajo celotne populacije uporabnikov eteričnih olj. Kljub temu pa je vsaj po mojem vedenju to prva tovrstna raziskava pri nas.

Hvala še enkrat vsem, ki ste izpolnili anketo in jo delili med svoje prijatelje.

REZULTATI

ALI UPORABLJATE ETERIČNA OLJA?

Na vprašanje je pritrdilno odgovorilo 327 oseb oz. 93% vseh sodelujočih. Osebe, ki ne uporabljajo eteričnih olj, so kot najpogostejši razlog za to navedle, da jih še ne uporabljajo, si pa želijo izvedeti več o njih (40%). Med drugimi razlogi so omenili še, da večinoma povzročijo glavobol, da ne vidijo potrebe po njihovi uporabi, da nimajo časa za ukvarjanje z njimi, saj to zahteva precej znanja.

PROFIL UPORABNIKOV

Verjetno ni presenečenje, da med uporabniki eteričnih olj prevladujejo ženske (94 % uporabnikov). Največ uporabnikov spada v starostno skupino med 35 in 44 let (41%), sledijo osebe med 25 in 34 let (38%), kar pomeni, da je več kot tri četrtine uporabnikov mlajših od 45 let.

Prevladujoča stopnja izobrazbe je univerzitetna/bolonjski magisterij (42%), četrtina ima višjo ali visokošolsko izobrazbo, petina srednješolsko, 10% anketirancev pa je magistrov ali doktorjev znanosti.1-anketa-eo

KOLIKO ČASA IN KAKO POGOSTO UPORABLJAMO ETERIČNA OLJA 

Uporaba eteričnih olj je v velikem porastu šele zadnja leta, kar so potrdili tudi rezultati ankete, saj več kot polovica (53%) uporablja eterična olja 3 leta ali manj. Največ anketirancev uporablja eterična olja 2-3 leta (26%), precej visok pa je tudi delež uporabnikov, ki jih eterična olja spremljajo že več kot 10 let (16%), kar kaže na njihovo dolgoletno prisotnost v našem prostoru.

eterična olja v sloveniji

Kar polovica uporabnikov (48%) je vsakodnevno v stiku z eteričnimi olji, in sicer 31% vsaj enkrat na dan, 17% pa večkrat na dan. Četrtina anketirancev (26%) uporablja eterična olja vsaj enkrat na teden, 11% vsaj enkrat na mesec in 14% manj kot enkrat na mesec oz. le občasno, po potrebi.

Najbolj strastni uporabniki so novinci na tem področju (uporabljajo manj kot 1 leto), saj jih dnevno uporablja eterična olja kar 62%: 44% vsaj enkrat na dan, 18% pa večkrat na dan. Pogostost uporabe pri anketirancih s 5 – 10 letnimi izkušnjami je bolj enakomerna: 26% je vsakodnevnih uporabnikov, 29% uporablja eterična olja vsaj enkrat na teden in ravno tako 29% enkrat na mesec.

NAMEN UPORABE ETERIČNIH OLJ

Eterična olja največ uporabljamo za izboljšanje počutja: približno tri četrtine pretežno zaradi sprostitvenega ali poživljajočega učinka njihovih učinkovin in dobra polovica pretežno zaradi prijetnega vonja (npr. uporaba dišavnih mešanic; obe možnosti se seveda v veliki meri prekrivata, saj je težko ločiti med »objektivnimi« fiziološko spodbujenimi in »subjektivnimi« hedoničnimi učinki na počutje). Prav tako večina eterična olja uporablja za osveževanje in razkuževanje zraka.

Dobra polovica uporabnikov si z eteričnimi olji pomaga pri izboljšanju že prisotnih zdravstvenih težav, slaba polovica pa kot preventivo pred njimi. Približno polovica uporablja eterična olja tudi za odganjanje mrčesa, pri čiščenju ter za estetski namen (izboljšanje videza kože, las, nohtov itd.). 13% anketirancev uporablja eterična olja za aromatiziranje hrane, pod ostale načine uporabe (5%) pa so navedeni odišavljenje mil, krem, osveževanje posteljnine in pri likanju, čeprav ti načini večinoma sovpadajo z že zgoraj navedenimi.

etericna olja v slovenijiDOMAČE LAJŠANJE RAZLIČNIH TEŽAV

Kadar si želimo pomagati pri različnih težavah, eterična olja najpogosteje uporabljamo za lajšanje raznih težav z dihali (33%) ter s kožo (17%). Približno 10% uporabnikov se najpogosteje poslužuje eteričnih olj v primerih mikrobnih okužb, za jačanje imunskega sistema in pri razpoloženjskih motnjah. Pod 10% uporabnikov pa najpogosteje uporablja eterična olja pri težavah z mišicami in sklepi, pri bolečinah in vnetjih ali za uravnavanje hormonskega sistema. Nihče ni označil, da eterična olja najpogosteje uporablja za lajšanje težav z notranjimi organi.eterična olja slovenijaNajpogostejša načina uporabe za lajšanje težav sta inhalacija in nanos na kožo. To je pričakovano, saj eterična olja največ uporabljamo za lajšanje težav z dihali in kožo. S tremi četrtinami je najbolj razširjena posredna inhalacija z uporabo difuzorjev ali izparilnikov, ki ji z dobrima dvema tretjinama uporabnikov sledi lokalni nanos na kožo. Masaže večjega dela telesa in neposredne inhalacije iz stekleničke se poslužuje tretjina anketirancev. Manj pogost, a opazen način uporabe je izpiranje ustne votline (peroralna uporaba).

Zanimivo je, da ima dokaj visok delež anketirancev izkušnje z notranjo uporabo eteričnih olj, čeprav se ta načeloma odsvetuje. Med načini notranje uporabe prevladuje neposredno zaužitje eteričnih olj skupaj s pijačo (13%), z ostalimi načini notranje uporabe (kapsule, tamponi in svečke) pa ima izkušnje približno 5%  anketirancev.

eterična olja slovenija

KAM NANAŠAMO ETERIČNA OLJA IN V KAKŠNIH KONCENTRACIJAH? 

Kadar nanašamo eterična olja na kožo, so najpogostejša mesta nanosa prsni koš, podplati in obraz s približno tretjinskimi deleži, sledijo senca in vrat. Med drugimi mesti nanosa, ki niso bili navedeni na seznamu in so jih anketiranci sami opisali, so se večkrat pojavila ušesa oz. za ušesi, pazduha (pri uporabi domačega deodoranta) ali pod nos (pri prehladih).

6Največ uporabnikov (36%) eterična olja za topikalni nanos redči po splošnih priporočilih, in sicer 1-2%. Skoraj 70% anketirancev uporablja redčitve do 5%. Slaba desetina uporabnikov (9%) eteričnih olj sploh ne nanaša na kožo, na drugi strani pa jih skoraj toliko (8%) eteričnih olj sploh ne redči. 7% anketirancev je odgovorilo, da ne pozna koncentracije eteričnih olj v izdelkih, ki jih uporabljajo, saj jih ne pripravljajo sami, ampak jih kupijo ali dobijo od prijateljev, znancev.

 

SIVKA, NAJBOLJ PRILJUBLJENO ETERIČNO OLJE

Anketiranci so med 35 navedenimi eteričnimi olji lahko označili tri, ki jih uporabljajo najpogosteje. Najbolj pogosto se v naših rokah ali pod nosom znajde steklenička sivke, sledijo pa čajevec, kadilna bosvelija, evkalipt, limona, poprova meta in sladka pomaranča. Vsa ostala eterična olja so bila med tremi najpogosteje uporabljenimi izbrana v manj kot 10%.

Pod »drugo« so uporabniki med najpogosteje uporabljene navedli tudi vrsto komercialnih mešanic različnih blagovnih znamk, med posameznimi eteričnimi olji pa npr. cipreso, materino dušico, koriander, baldrijan, žajbelj in sladki pelin. Štirje uporabniki so na seznam uvrstili tudi eterično olje origana. V podvprašanju o namenu uporabe origana so odgovori bili: namesto antibiotika, pri začetku gripe, za tretiranje glivic, pri vnetju ušes in kot dodatek za pico.

eterična olja slovenija

 

UPORABA DRUGIH AROMATIČNIH PRIPRAVKOV 

Med koncentriranimi aromatičnimi izvlečki so eterična olja pričakovano daleč najbolj priljubljena. Absoluti in superkritični (CO2) izvlečki so zaenkrat manj znani in tudi težje dostopni (bo pa zanimivo spremljati trend popularnosti zlasti CO2 in drugih novejših vrst izvlečkov z okolju prijaznimi tehnologijami).

Bolj priljubljeni so manj koncentrirani aromatični izvlečki, med katerimi prevladujejo hidrolati s slabima dvema tretjinama vseh uporabnikov eteričnih olj, sledijo pa macerati s približno polovico uporabnikov in tinkture. Četrtina uporabnikov ne uporablja nič od naštetega, zgolj eterična olja; pri manj izkušenih uporabnikih (do dve leti) je takšnih približno polovica.8-a

VIRI INFORMACIJ IN NAKUPOVANJE ETERIČNIH OLJ

Najpomembnejši vir informacij o lastnostih in načinih uporabe eteričnih olj so aromaterapevtske knjige, ki jim sledijo splet ter delavnice in tečaji. Sledijo strokovni in znanstveni članki ter monografije, nasveti prijateljev in znancev ter prodajalci, ki prodajajo eterična olja po principu mrežnega marketinga (MLM).

Pri tem je zanimivo zlasti, kako se glavni vir informacij spreminja glede na izkušenost uporabnikov. Začetnikom (do eno leto) predstavljajo najpomembnejši vir informacij prodajalci eteričnih olj po principu MLM, uporabnikom z 1-2 leti izkušenj pa internet. Uporabniki z 2 do 3 leti izkušenj se v največji meri poslužujejo aromaterapevtskih knjig, tisti s 3 do 5 leti izkušenj pa aromaterapevtskih delavnic in tečajev. Pri uporabnikih s 5 do 10 leti izkušenj je glavni vir informacij ponovno internet, medtem ko pri najizkušenejših (nad 10 let) prevladujejo strokovni članki in monografije.

eterična olja slovenija

Eterična olja največ kupujemo preko spleta. Med tujimi spletnimi trgovinami so anketiranci navedli trgovine različnih ponudnikov eteričnih olj, trgovine z materialom za naravno kozmetiko in večjo tujo destilarno. Na tretjem mestu so nakupi pri prodajalcih, ki tržijo po principu MLM. Zanimivo je, da relativno velik delež uporabnikov eterična olja kupuje osebno pri destilerjih oz. jih sami destilirajo. Pod »drugo« so anketiranci navedli tudi nakupe pri zaupanja vredni aromaterapevtki, v trgovini s sestavinami za izdelavo kozmetike, na tržnici, v cvetličarni.

eterična olja slovenija

IZKUŠNJE Z NEŽELENIMI UČINKI

Četrtina uporabnikov se je vsaj enkrat srečala z neželenimi učinki. Prevladujoči neželeni učinki so bili rdečica in draženje kože (po 10%) in glavobol (5%). Nekaj anketirancev je navedlo slabost, vrtoglavico ali alergijsko reakcijo.

Ob opažanju neželenih učinkov so sodelujoči največkrat izpostavili eterično olje čajevca (4 vnosi), na seznamu pa so se pojavila še eterična olja cimeta, divjega korenja, lovorja, poprove mete, rožmarina, sivke, vetiverja, kadilne bosvelije in še razne kombinacije eteričnih olj.


UPORABA ETERIČNIH OLJ PRI OTROCIH

Pri otrocih uporablja eterična olja 61% sodelujočih. Po pričakovanju je najpogostejši način uporabe inhalacija (50%), sledi nanos na kožo (46%). Največkrat sodelujoči eterična olja pri otrocih uporabljajo za lajšanje težav z dihali (59%) in s kožo (18%) ter za ojačanje imunskega sistema (8%).

eterična olja otroci slovenija

Presenetljivo je, da ena od sodelujočih oseb pri svojem otroku/otrocih najpogosteje uporablja eterična olja notranje (možno je bilo izbrati samo en odgovor), dve osebi pa sta odgovorili, da uporabljata eterična olja pri otrocih za lajšanje težav z notranjimi organi – pri odraslih tega odgovora ni označil nihče.

14% uporabnikov eteričnih olj ne nanaša na kožo otrok, sicer pa je najpogostejše mesto nanosa prsni koš (55%), sledijo podplati (52%), hrbet (20%), trebuh (10%) in vrat (10%). Na ostale dele telesa (obraz, roke, zapestja, stegna, meča, dlesni) nanaša eterična olja manj kot 6% uporabnikov. Druga mesta, ki so jih opisali posamezniki, so še: za ušesa, na mesto težave (odrgnine, bolečine, pike žuželk), predel pod plenicami.

Anketiranci so s seznama 24 eteričnih olj izbrali tri, ki jih najpogosteje uporabljajo pri svojih otrocih. Daleč najbolj priljubljeno je eterično olje sivke, ki mu sledita čajevec in kadilna bosvelija.

Tudi pri otrocih se je med eteričnimi olji, ki jih sicer ni bilo na seznamu in so jih sodelujoči dopisali sami, pojavila vrsta komercialnih mešanic (zlasti za dihala) ter žajbelj in sladki pelin.

etericna olja otroci slovenija


NAMENSKA UPORABA ETERIČNIH OLJ 

Eden od ciljev raziskave je bil ugotoviti, kakšne izkušnje imajo uporabniki z eteričnimi olji pri konkretnih težavah. Sodelujoči so morali navesti težavo, uporabljena eterična olja, koncentracije in trajanje tretmaja.

Skupaj je bilo opisanih 447 primerov uporabe eteričnih olj. Celoten spekter navedenih težav lahko v grobem razdelimo v naslednje skupine in podskupine:

  • težave s kožo/na koži (33,5% primerov): dermatitis, akne, nečista koža, bradavice, herpes, glivične okužbe, opekline, rane, brazgotine itd;
  • težave z dihali in dihalnimi potmi (27% primerov): prehlad, kašelj, zamašen nos, bronhitis, boleče grlo, astma;
  • lajšanje bolečin (21% primerov): bolečine v mišicah, sklepih, križu, vratu, glavobol, zobobol, menstrualne bolečine;
  • vpliv na razpoloženje (8% primerov): stres, nemir, utrujenost, nespečnost, koncentracija, PMS;
  • ostalo (10,5% primerov): slabost, bruhanje, dvig imunskega sistema, smrčanje, zgaga, uši, klopi, hormonski sistem, krvni tlak, tinitus.

Od navedenih 447 primerov tretmajev je bilo 392 ocenjenih pozitivno (uporaba eteričnih olj je pomagala pri navedeni težavi), 58 pa negativno. Razlika v prid pozitivnim izidom sama po sebi ničesar ne pove o učinkovitosti uporabe eteričnih olj, saj si ljudje različno zapomnimo, kdaj nam je nekaj pomagalo in kdaj ne. Če primerjamo izide glede na zgoraj navedene skupine, je pri težavah z dihali delež uspešnih tretmajev izrazito višji kot neuspešnih, medtem ko so pri ostalih skupinah te razlike majhne. V skupini neuspešnih tretmajev je bilo več edinstvenih primerov (zato je večji delež le-teh v skupini “ostalo”), tudi takšni kot je npr. artroza kolka, kri v urinu ali tinitus.

eterična olja slovenijaV splošnem je bil v obeh skupinah izidov tretmajev nabor težav podoben, medtem ko so izbira eteričnih olj, uporabljene koncentracije in trajanje tretmajev bili v obeh skupinah in pri istih vrstah težav izrazito raznoliki. Zaradi variabilnost podatkov in obenem relativno majhnem številu opisanih primerov, zlasti neuspešno ocenjenih, ni mogoče sklepati o konsistentnih (statističnih) vzorcih namenske uporabe eteričnih olj.

Seveda imajo tudi zgoraj omenjeni rezultati le osnovno orientacijsko vrednost. Za kakršnokoli resno študijo bi potrebovali objektiven (merljiv) kriterij izida terapije, kontrolirane pogoje in primeren vzorec testirancev. Edino, kar lahko z gotovostjo trdimo je, da eterična olja uporabljamo na zelo različne načine, kar pa je verjetno le odsev raznolikosti priporočil iz virov, kjer črpamo informacije.

 


MNENJE UPORABNIKOV O RAZLIČNIH SPLOŠNIH TRDITVAH

Kakšno je mnenje uporabnikov o 5 različnih trditvah, ki jih pogosto zasledimo, ko naleti beseda na eterična olja? Na spodnjem grafu so prikazani deleži strinjanja z navedenimi trditvami na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

  1. Eterična olja so zelo draga.
  2. Eterična olja so naravna in zato povsem varna.
  3. Le certificirana eterična olja imajo terapevtsko vrednost.
  4. Z eteričnimi olji lahko pozdravimo večino bolezni.
  5. Pri nakupu mi je najbolj pomembna znamka eteričnih olj.

 

Uporabniki se relativno najbolj strinjajo s trditvijo, da imajo le certificirana eterična olja terapevtsko vrednost, kljub temu da certificiranje eteričnih olj sploh ni urejeno oz. v trditvi niso omenjeni nobeni certifikati, ki sicer obstajajo, a ne določajo njihove terapevtske vrednosti. Najmanj opredeljeno mnenje je bilo glede cene eteričnih olj, medtem ko je pri trditvi, da so eterična olja naravna in zato tudi varna, opazna rahla polarizacija mnenj. Tu je tudi največji delež oseb, ki se sploh ne strinja s to trditvijo. Nekoliko presenetljivo je, da se več kot 10% uporabnikov popolnoma strinja s trditvama 4 in 5.  Zlasti za začetnike (1 leto ali manj izkušenj) velja, da se v povprečju bolj strinjajo s trditvami od izkušenejših uporabnikov.

eterična olja slovenija


POVZETEK

Kako se razlikuje uporaba eteričnih olj v Sloveniji in Franciji?

Ker se je ideja za izvedbo ankete porodila ob prebiranju francoske raziskave uporabe eteričnih olj pri splošni populaciji, za zaključek še primerjajmo navade v obeh državah. Med uporabniki eteričnih olj v Sloveniji in Franciji je kar nekaj razlik. V obeh državah pri uporabi eteričnih olj prevladujejo ženske. V Sloveniji je največ uporabnic v starostni skupini med 35 in 44 let, v Franciji pa med 60 in 70 let. Sivka je najljubše eterično olje pri obeh. Pri Francozih ji po priljubljenosti sledita evkalipt in meta, pri nas pa čajevec in kadilna bosvelija ter evkalipt. Kadilna bosvelija v Franciji sploh ni med 10 najbolj pogosto uporabljenih eteričnih olj, pri nas pa je eno najbolj priljubljenih tako pri odraslih kot pri otrocih. Velike razlike pa so tudi pri mestu nanosa eteričnih olj: medtem ko Francozi v okrog 70% primerov nanesejo eterična olja na obraz in slabih 40% na prsni koš, pri nas največkrat eterična olja nanesemo na prsni koš, podplate ali obraz (vse okrog 30%). Pogostosti uporabe in koncentracije pa zaradi manjkajočih podatkov (in drugačne metodologije) ne moremo primerjati, zdi pa se, da smo mi pri tem bolj previdni.

Kako bi na podlagi rezultatov opisali najbolj tipičnega uporabnika eteričnih olj v Sloveniji?

To je visoko izobražena ženska, stara med 35 in 44 let. Eterična olja uporablja 2-3 leta, enkrat na dan, največkrat za izboljšanje razpoloženja, osvežitev in razkuževanje zraka ter za lajšanje težav z dihali in kožo, v poletnem času pa občasno tudi kot repelent. Uporablja zlasti eterično olje sivke, čajevca in kadilne bosvelije, ki jih inhalira ali lokalno nanaša na kožo v koncentraciji 1-2% na prsni koš ali podplate. Ista eterična olja na enak način uporablja tudi pri svojih otrocih. Največkrat kupi eterična olja v spletnih trgovinah v tujini, informacije pa najraje poišče v aromaterapevtskih knjigah in na spletu oz. se udeleži kakšne delavnice ali tečaja. Poleg eteričnih olj uporablja tudi hidrolate. Neželenih učinkov med uporabo ali po njej ni opazila.

 

 

3 thoughts on “Uporaba eteričnih olj v Sloveniji: rezultati

Dodaj komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.